خانه » مقالات » نقد سریال شهرزاد

نقد سریال شهرزاد

تنهایی شهرزاد
شکی نیست که شهرزاد یکی از مجموعه های موفق شبکه نمایش خانگی است که هر روز طرفداران بیشتری پیدا می نماید . بخشی از خوب یت داستانی شهرزاد به فرد های تاثیرگذار جریان مربوط می شود که مخاطب را پای تلویزیون میخکوب می نماید و او را تا تماشای بخش بعدی در انتظار نگه می دارد. اینکه هر کدام از فرد ها چه خصوصیات یی دارند موضوعی است که محمود هندی پور، روانشناسی و مشاور، ان را نقد می نماید تا ابعاد مختلف فرد های جریان را خوبتر بشناسید رفتارهای بعدی آنها را تا حدودی پیش بینی بکنید .

20 نقد سریال شهرزاد
دانلود سریال شهرزاد قسمت ۲۰

دانلود سریال شهرزاد قسمت بیستم,دانلود سریال شهرزاد قسمت ۲۰,دانلود قسمت ۲۰ شهرزاد

شهرزاد، شجاع با عزم
شهرزاد در عین حالی که یک دختر ی تحصیلکرده مستقلی است، ظرافت های یک دختر انه ای دارد این حالت هارا از طریق لحن دیالوگ ها، چشم ها و نگاهش به زیبا یی به فرهاد نشان دهد. به خصوصی در جایی که فرهاد نجات پیدا کرده شهرزاد قربان صدقه اش می رود اینقدر این کار را درست انجام می دهد که مخاطب به خوب ی تحت تاثیر قرار می گیرد. یکی از علتهای خوب یت سریـال این است که روی بخشی های حسی و انتقال احساس ی به بهتر ی کار شده و ترانه علیدوستی در این نقش بسیار زیاد بهتر عمل می نماید . او توانسته این احساس ی را به خوب ی انتقال دهد و با تمام وجودباچهره، میمیک، تن وموزیک صدا این عشق را منتقل می نماید . چقدر خوب است که تجامعی در شخصیت یک دختر ان به این شکل باشد که بخش دخمل انه مردانه آنها به یک میزان افزایش نماید اما در جایی که بایستی حرف بزنند رفتار جسورانه داشته باشند. شخصیت شهرزاد نشان می دهد با اینکه در مقابل بزرگ آقا قرار گرفته این فرد بزرگ قدرتمند است اما حرفش را به زیبا ترین شکل بیان می نماید . او از منطق و دلیل مصرف می نماید در عین حال اصلی احترام را از یاد نمی برد.

.فرد شهرزاد به گونه ای است که مخاطب را سریع درگیر می نماید . امید، انرژی و انگیزه زندگی را در رفتارش می بینیم و صلابت او را به عنوان یک فرد تحصیلکرده شاهد هستیم با اینکه شهرزاد خانم است و در دورهای زندگی می نماید که قطعامردسالاری حرف اول را می زند بازهم قدرت ابراز وجودش بهتر است و حرفشی را بیان می نماید . حواسشی به عواطف آدم هاهست. مجموع اینها نشان می دهد فرد رو به تجامعی دارد که ضعیف شکننده نیست. در عین حالی که از جنیست زنانه خودش فاصله نگرفته مهارت های اجتماعی بالایی دارد که او را به فرد ی دلچسب تبدیل کرده و بیننده خیلی زودباشهرزادرابطه برقرار می نماید .این آدم قدر عشق را می داند و روی حرفش می ایستد. شهرزاد در شخصیت ش دو وجهه مهم دارد که چنانچه خانمها این دو وجهه را داشته باشند کامل و رفیق داشتنی تر می شوند. یکی اینکه فرد او یخچالی نیست و از حس ات عواطف برخوردار است دیگر اینکه می تواند ابراز وجود نماید و حرف بزندو شخصیت شیشه ای نداشته باشد. شهرزاد نه فقط احساس ات و عواطف بهتر ی دارد، بلکه بخش منطق و ریاضی وجودش فعال است می تواند به موقع از هر دو بخشی مصرف نماید

بزرگ آقا، سلطه جو کنترل گر
مجموع خصوصیات ی بزرگ آقا قدرت طلبی او را نشان می دهد و اما از اهمیت قدرت برخوردار است. در افراد ثروتمند و قدرت طلب این مساله را می بینیم که بایستی هر چیزی را به هر قیمتی به دست بیاورند و هر قدر لازم باشد برای آن نرخ می کنند. بزرگ آقا به واسطه اهمیت سیاسی و اجتماعی اش تمام امور را کنترل می نماید . زیاد آسان می تواند احساس ات عشق را نادیده بگیرد تا به هدفش برسد. قدرت بهتر ی در سفسطه کردن و فلسفه بافی دارد تا اوضاع را آن طور که می خواهد به دیگران نشان دهد و در نهایت با رشوه، تهدید و… کارش را جلو می برد. قدرت طلبی در او کاملا مشهود است هر چیزی که بخواهد همان می شود. حتی می بینیم که اطرافیان او از عبارت پدرشهرزاد و فرهاد در مساوی خواسته او تسلیم می شوند که این به واسطه قدرت، ثروت اهمیت اجتماعی بزرگ آقاست. فرد قدرت طلب به دیگران آسیب می رساند و چنانچه جایی نتواند به وسیله پول، قدرت و نفود به هدفش برسد، حالش به شدت بد می شود. یعنی بدترین حالی که قدرت طلب می تواند تجربه نماید زمانی است که با هر وسیله ای نمی تواند به مقصودش برسد که اکثرا این حالت ها کم اتفاق می افتد.

فرهاد، روشنفکرماب هیجانی
فرهاد حتی چنانچه اتفاق قسمت اول پیش نمی آمد به نظر نمی رسید که آمادگی ازدواج را داشته باشد، در حالی که در شهرزاد این آمادگی را کاملا می بینیم. انگار شهرزاد تکلیفش با خودش معلوم تر است اما در فرهاد از گسستگیهای عاطفی و اجتماعی به چشـم می خورد. از طرف تمرکز خیلی ی بر روی کارشی دارد از طرف دیگر روی موارد اجتماعی متمرکز است و ممکن است شغلی که گزینش کرده منشعب از همین تمرکز باشد. با تذکر به دیالوگهایی که با شهرزاد در کافه دارد ممکن است شهرزاد دلش می خواهد حرفهای دیگری از او بشنود ولی توجه فرهاد بیشتر معطوف بر تاریخ، ادبیات و شعر است. فرهاد هم فردی احساس اتی است در عین حال زندگی خانوادگی با مادر خواهر خیلی حساس او را از مردهای دیگر حس اتی تر کرده است. او یک خواهر دارد و مادری که به شدت به پسرش وابسته، پسردوست و پشتیبانی گر است. مجموع این عوامل از فرهاد فرد ی غیر مستحکم ساخته که حس ات و هیجانات بر منطقشی غلبه می نماید . به هر حال با وجود نقش بهتر مصطفی زمانی در قالب این فرد نمی توان با او رابطه برقرار نکرد و مخاطب حس ی می نماید که فرهاد در کنار شهرزاد زوج جالبی را تشکیل می دهند که هر کدام می توانند بخش هایی از طرف مقابل را کامل تر کنند. شعردوستی و علاقه فرهاد به جلسات ادبی نشانگر تیپ شخصیت رمانتیک و احساس اتی است که در انتخاب نقش، مصطفی زمانی به واسطه تن و موزیک صدا هم اکنون ت چهره این شرایط را نشان می دهد.

قباد: منفعل وفرصت طلب
به نظر می رسد که قباد فردی فرصت طلب است که تنها به خاطر موقعیت شیرین با او همسرداری کرده که این رابطه در نهایت جهت ش خوشایند نبوده است. آنچه از ابتدای داستانی ی می بینیم این است که قباد منفعلانه با پناه بردن به شرب خمر و رفتار نامتعارف بخشی ناکام وجودش را زندگی می نماید . به جمله دیگر به دنبال شادی است ولی نتوانسته در رابطه، شادی و رضایت را بدست بیاورد سعی می نماید با فاکتورهایی غیر از رابطه جهت خودش خوشی ایجاد نماید . انفعالی در این فرد کاملا مشهود است بیشتر اوقات عمیقا به فکر فرو می رود. گویا نقشه می کشد به نظر می رسد دنبال روزنه موقعیت می گردد که ضرر نکند در عین حال بتواند خودش را نجات دهد. او متوجه شده که همسرداری ش سرانجام بهتر ی ندارد تلاش های شیرین برای مجاب کردن او تاثیر گذار نیست. به این ترتیب با فاصله گرفتن ترس و نگرانی ی که از عمویشی دارد انفعالی خاموشی را از خودش نشان می دهد. ممکن است بعدها از این انفعالی خارج شود. شخصیت او به گونهای است که او را فرا میخوانند و او اجرا می نماید . در جریان رودخانه زندگی شناور بوده ولی شنچنانچه نیست. علاوه بر این به نظر می رسد که قباد شخصیت بیکار منفعلی دارد. از آنجا که فرد های منفعلی خودشان تصمیم گیرنده نیستند یک نارضایتی در آنها به چشـم می خورد، به طوری که حالشان از وضعیت زندگی خودشان بد می شود انگارهیچ قدرت ابراز وجود را ندارند که بگویند من هستم، من انتخاب می کنم من تصمیم میگیرم.

جمشید و هاشم؛ منفعت طلب و ترس و
پدران شهرزاد فرهاد که در جریان آنها را با نامهای جمشید هاشم دیده ایم هر دو افراد منفعتطلبی هستند . درست که بزرگ آقا شخص با نفوذی است اما با پیشنهاد مالی آنها را قانع می نماید . این افراد هر دو خودشان را وامدار بزرگ آقا می دانند و از طرف او پشتیبانی می شوند و حتی امتیازات هم از او میگیرند. هر دوی آنها عقب نشینی می کنند و به سمت راضی کردن فرزندانشان پیش می روند تارضایت بزرگ آقا فراهم شود. در نهایت آنچه در فرد این دو پدر بارز است منفعت طلبی آنها است. نکته جالبی که در رابطه پدر مادر فرهاد وجود دارد ارتباط یمیت خیلی بسياري است که دیدن این رفتار درآن نسل لذت بخشی است قابلیت الگوبرداری جهت این نسل را دارد. صمیمیت عشق توام با احترام در رفتار آنها به چشم می خورد و به خواسته های هم احترام می گذارند که نکته جالبی است ممکن است در برخي از زوجهای امروزی این حالت ها را کمتر می بینیم. افراد منفعت طلب ترس و نگرانی و هستند و زیاد از جاها چون تمرکزشان روی سود نفع است مراقب می باشند که منفعت شان به نخورد می توانند حس ات عواطف آدم ی را زیر پا بگذارند که این حالت ها در جمشید پررنگ تر دیده می شود.

شیرین؛ وابسته و هیجانی
شیرین فرد وابسته هیجانی دارد. هر قدر هم که قباد به او بی تذکر است باز هم جلو می آید. با او حرف میزند همچنان تلاش می نماید تا قباد را به سمت خودش بکشاند به طرق مختلف جای خودش را در دل قباد باز نماید ولی می بینیم که فاصله گرفتن قباد انفعالشی به شیرین کمکی نمی نماید . شیرین عقب نشینی ندارد و اینقدر برای رسیدن به خواسته اش – که صمیمیت بیشتر با قباد است – تلاش می نماید که نتیجه عکس زیبا می دهد. یعنی بسیار زیاد جاها می بینیم که قباد از او دور تر می شود. شیرین فرد تکانشی نیز دارد و آدم ی نیست که با تدابیر فکر حرف بزند و به دنبال راه حلی بگردد. بخش عاطفی او جلو می رود و زمان ی به بن بست می رسد بلافاصله با هیجان فحش می گوید ناآسان می شود و با بدرفتاری شرایط را برای خودش سخت می نماید . بچه دار نشدن حس ضعف به او می دهد جهت جلب تذکر قباد همچنان در تلاش است.

درباره admin

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn
x

شاید بپسندید

اتوبار پاکنژاد

اتوبار پاکنژاد اگر  دنبال اتوبار حرفه ای و منصفانه هستید ، پیشنهاد می کنیم یکبار باربری و ...

افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا

افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا الکسا برای کاربران ...

پوشش حیاط خلوت

پوشش حیاط خلوت مجری انواع پوششهای نورگیر وسقف های سبک ونورگیرهای ساختمانی ،پوشش سقف حیاط ...